PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Poništenje je objavljeno u dnevnom listu "Oslobođenje" od 09.01.2018. god.