O D L U K A o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2017/18. godinu

 

O D L U K A o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2017/18. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 06.09.2017. god.