PRAVILNIK o kriterijima za izbor u sva umjetničko-nastavna zvanja na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli

 

PRAVILNIK o kriterijima za izbor u sva umjetničko-nastavna zvanja na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.06.2017. god.