OBAVJEŠTENJE za uzimanje u zakup prostora za postavljanje jednog pokretnog objekta brze prehrane u Kampusu Univerziteta u Tuzli