PONIŠTENJE I PONOVNA OBJAVA KONKURSA za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra

 

PONIŠTENJE I PONOVNA OBJAVA KONKURSA za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 10.05.2017. god.