PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITET U TUZLI

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.