Poništenje Konkursa i Konkurs za izbor i imenovanje dekana fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli

 

Poništenje Konkursa i Konkurs za izbor i imenovanje dekana fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 15.03.2017. god.