PROCEDURE za izradu plana realizacije nastave za prvi, drugi i treći ciklus studija

 

PROCEDURE za izradu plana realizacije nastave za prvi, drugi i treći ciklus studija
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.02.2017. god.