K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra

 

K O N K U R S  za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 11.03.2017. god.