slika1-slider.jpg senat-odluka12.jpg senat-odluka11.jpg DSC_0446-slider.jpg webometrics-slider2.jpg DSC_0234-slider.jpg KRIZNI-PLAN.jpg odluka1.jpg IMG_8977-slider.jpg FTOS_slider.jpg PLAKAT_LJUT_slider.jpg uputstvo1.jpg uputstvo2.jpg senat-odluka1.jpg

Vodič za buduće studente

 

 

 

 

Obavijesti vezane za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2020/21. godini

Izmjene i dopune KONKURSA za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini

 

 

Izmjene i dopune KONKURSA za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Izmjene i dopune Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 26.09.2020. god.

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 07.09.2020. god.

 

PRIJAVA NA KONKURS

 

 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI - TREĆI UPISNI ROK

 

Za fakultete Univerziteta - konačna rang- lista kandidata objaviće se 25.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti -
konačna rang- lista kandidata objaviće se 25.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.

 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI - TREĆI UPISNI ROK

 

Za fakultete Univerziteta - privremena rang- lista kandidata objaviće se do 22.09., a konačna 25.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti - privremena rang- lista kandidata objaviće se do 22.09., a konačna 25.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.

 

 

 

 OBAVJEŠTENJE - Odobren upis dodatnog broja studenataObavještavamo kandidate da je Vlada Tuzlanskog kantona svojom Odlukom broj: 02/1-34-15957-2/20 od 15.09.2020. godine, dala saglasnost za upis dodatnog broja studenata koji su se prijavili za upis na prvom upisnom roku u statusu studenta koji se sami finansiraju, te su prema Konačnim rang listama rangirani preko broja odobrenog za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/21. godini i to na:

 

 

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA TREĆEM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Objavljeno je u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 15.09.2020. god.


UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-3885-1-1/20  od 09.09.2020. godine objavljuje treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/21. godini, po Konkursu objavljenom  u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 22.06.2020. godine za popunu upražnjenog broja odobrenih mjesta na studijske programe kako slijedi:

 

 

VAŽNA OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21.GODINIObavještavamo kandidate koji su podnijeli prijavu na konkurs za upis na prvu godinu prvog ili integriranog prvog i drugog ciklusa studija na više fakulteta ili na više studijskih programa na jednom fakultetu da status studenta mogu steći samo na jednom studijskom programu.

 

       

VIŠE INFORMACIJA

 
 
 

K O N K U R S za upis studenata  u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju  Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/21. god.

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA AK. 2020/21. GOD.


K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE /AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 20120/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA
Obavještavaju se kandidati da uz elektronsku Prijavu na Konkurs ne trebaju prilagati skenirane dokumente.

 

IZMJENE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
Izmjene Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 14.07.2020. godine


ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis  studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija  na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 19.06.2020. godine

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA
AK. 2020/21. GOD.
K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE /AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA
Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 529
 

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
AK. 2020/21. GOD.
K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE /AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA - MEDICINSKI FAKULTET
Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 529

 

         
 
 
 

Informacije o izradi Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina

Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina

 

Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina predstavlja krovni planski dokument Univerziteta čiji cilj je osigurati osnovu za plansko usmjeravanje razvoja Univerziteta.  S ciljem rasta i razvoja integriranog Univerziteta u Tuzli te brže implementacije Zakona o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, od primarnog značaja bilo je izraditi integrisani razvojni dokument odnosno sveobuhvatan strateški plan razvoja Univerziteta u Tuzli koji je pretočen u Strategiju razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina.

 
 
VIŠE INFORMACIJA
 
 
 

Aktuelne informacije zaposlenicima i studentima za vrijeme pogoršane epidemiološke situacije - uzrokovane Coronavirusom (COVID-19)

ODLUKA o realizaciji online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini od 21.09.2020.god.


Za realizaciju online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, koji se vrše u skladu sa Odlukom o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 03-4232-1-2.1/20 od 21.09.2020. godine, koristiti će se raspoložive online platforme i to:

 

ODLUKA o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata
 na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) od 21.09.2020. god.

Na osnovu člana 60. stav (1) tačka d) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 7/16, 10/16, 5/17, 15/17,  15/19 i 9/20), člana 52. stav (1) tačka b) Statuta Univerziteta u Tuzli, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 21.09.2020.godine, donio je ODLUKU o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata  na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)

 

ODLUKA o početku akademske 2020/21. godine na Univerzitetu u Tuzli od 08.07.2020. god.
 Akademska 2020/21. godina na prvom i integriranom prvom i drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli počinje 12.10.2020. godine.

 
        VIŠE INFORMACIJA
         
         
 

Preporuke za postupanje - Naredbe nadležnih institucija i kriznih štabova

Naredba i preporuke Kriznog štaba koje stupaju na snagu od 14.06.2020. godineKrizni štab Federalnog ministarstva zdravstva održao je u petak 12.06. sjednicu na kojoj je shodno Naredbi od 31.05. sagledao kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu i preporuke koje će se primjenjivati od 14.06, te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

 

Preporuke za sve poslovne subjekte, samostalne obrtnike, organe vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kantona,gradova i općina i radnike

Postoji visoki rizik da se oboljenje uzrokovano novim koronavirusom (COVID-19) proširi na druge zemlje širom svijeta, uključujući Bosnu i Hercegovinu. SZO i javnozdravstveni autoriteti širom svijeta poduzimaju aktivnosti koje su usmjerene na suzbijanje širenja COVID-19.

 

Preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19
U svim objektima neophodno je primjenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima. Ove mjere podrazumjevaju sljedeće:
- Pružiti informacije korisnicima i edukaciju osoblju vezano za COVID -19 (materijali se mogu pronaći na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, www.zzjzfbih.ba).

 

VIŠE INFORMACIJA

 
 

 

Aktuelne informacije

 

Erasmus+ stipendije

 

 

 

 - MARENOSTRUM  u ljetnom semestru 2020/2021.god. - osoblje


- Univerzitet Nova de Lisboa, Portugal u ljetnom semestru 2020/2021.god. - osoblje


- Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, za ak. 2021/22.godinu - za osoblje 

Radionica na Fakultetu elektrotehnike: Primjena tehnologije u poljoprivredi nije nedostižna

 

U okviru projekta Viral, koji finansira Evropska unija Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli bio je domaćin radionice s međunarodnim učešćem na kojoj je tematizirana primjena tehnologije u poljoprivredi. Tehnologija nudi ogroman potencijal za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, ali i plasmana proizvoda.

 

Izmjene i dopune KONKURSA za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/2021. g.

 

Izmjene i dopune KONKURSA za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Izmjene i dopune Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 26.09.2020. god.

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 07.09.2020. god.

 PRIJAVA NA KONKURS

   

ODLUKA o realizaciji online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini od 21.09.2020.god.


Za realizaciju online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, koji se vrše u skladu sa Odlukom o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 03-4232-1-2.1/20 od 21.09.2020. godine, koristiti će se raspoložive online platforme i to:

 

ODLUKA o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata
 na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) od 21.09.2020. god.

Na osnovu člana 60. stav (1) tačka d) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novineTuzlanskog kantona" broj 7/16, 10/16, 5/17, 15/17,  15/19 i 9/20), člana 52. stav (1) tačka b) Statuta Univerziteta u Tuzli, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 21.09.2020. godine, donio je ODLUKU o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata  na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)

 

Univerzitet u Tuzli napredovao za 98 mjesta na Webometrics-ovoj rang listiObjavljena je, jedna od najpoznatijih svjetskih, Webometricsova rang lista institucija visokog obrazovanja za prvih šest mjeseci ove godine. Univerzitet u Tuzli našao se na 3 081. mjestu, što je poboljšanje za 98 mjesta u odnosu na izvještaj za drugu polovicu 2019. godine.


 

 
VIŠE AKTUELNOSTI

 

 

 

 

 

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.01.2020. godine

 

POSLOVNIK o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)

 

POSLOVNIK o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Poslovnik ja donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.12.2019. god.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Senata Univerziteta u Tuzli
Odluka ja donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.12.2019. god.

Šta i kako studirati

U akademskoj 2020/2021. godini Univerzitet u Tuzli ulazi u 44. godinu postojanja. Iza nas su godine iskustva, rada i zalaganja za reformske procese u nastojanju da naš rad prilagodimo Vašim potrebama. Kako biste tokom studija bili što uspješniji, nastavljamo s mjerama i ulaganjima u poboljšanje uvjeta studiranja. Duboko smo ubijeđeni da ćete i Vi, kao naši budući studenti, dati doprinos u poboljšanju kvaliteta studija. Stoga iskreno želimo da upišete studij koji želite i ostanete članovi naše akademske zajednice.

 

Više informacija

25. Ljetni univerzitet

Od 1994., Univerzitet u Tuzli i YSY iz Amsterdama (Holandija) su zajedno radili na različitim projektima. Jedan takav projekat je Internacionalni Ljetni Univerzitet Tuzla (LJUT) koji je postao naširoko poznat izvan Bosne i Hercegovine. Od 1996., svakog ljeta studenti iz Evrope, Sjeverne Amerike i Australije se sakupljaju u Tuzli kako bi održali kurseve na različitim naučnim poljima. Takođe se svake godine broj studenata, koji učestvuju na različitim kursevima, sa BH univerziteta povećava.

 

Više informacija