IMG_7325-slider.jpg DSC_0446-slider.jpg webometrics-slider2.jpg DSC_0234-slider.jpg IMG_0973-slider.jpg KRIZNI-PLAN.jpg DSC_0463-slider.jpg IMG_8977-slider.jpg FTOS_slider.jpg PLAKAT_LJUT_slider.jpg uputstvo1.jpg uputstvo2.jpg odluka1.jpg odluka2.jpg untz-slider.jpg

Vodič za buduće studente

 

 

 

Obavijesti vezane za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2020/21. godini

OBAVIJEST O DOPUNI BROJA SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI (MEDICINSKI I PRAVNI FAKULTET)


Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi

 

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI


Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi

 

 

OBAVJEŠTENJE o organizovanju drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini


Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi


 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA PRVI UPISNI ROK U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

Za fakultete Univerziteta - konačna rang-lista kandidata objaviće se 10.07.2020. godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti - konačna rang-lista kandidata objaviće se 10.07.2020. godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA PRVI UPISNI ROK U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

Za fakultete Univerziteta - privremena rang-lista kandidata objaviće se do 08.07.2020. godine, a konačna 10.07.2020. godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti - privremena rang-lista kandidata objaviće se 08.07.2020. godine, a konačna 10.07.2020. godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.

 

 

VAŽNA OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21.GODINIObavještavamo kandidate koji su podnijeli prijavu na konkurs za upis na prvu godinu prvog ili integriranog prvog i drugog ciklusa studija na više fakulteta ili na više studijskih programa na jednom fakultetu da status studenta mogu steći samo na jednom studijskom programu.

 

       

 

 

K O N K U R S za upis studenata  u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju  Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/21. god.

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA AK. 2020/21. GOD.


K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE /AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 20120/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA
Obavještavaju se kandidati da uz elektronsku Prijavu na Konkurs ne trebaju prilagati skenirane dokumente.

 

IZMJENE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
Izmjene Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 14.07.2020. godine


ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis  studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija  na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 19.06.2020. godine

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA
AK. 2020/21. GOD.
K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE /AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA
Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 529
 

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
AK. 2020/21. GOD.
K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE /AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA - MEDICINSKI FAKULTET
Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 529

 

         
 
 
 

Informacije o izradi Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina

Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina

 

Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina predstavlja krovni planski dokument Univerziteta čiji cilj je osigurati osnovu za plansko usmjeravanje razvoja Univerziteta.  S ciljem rasta i razvoja integriranog Univerziteta u Tuzli te brže implementacije Zakona o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, od primarnog značaja bilo je izraditi integrisani razvojni dokument odnosno sveobuhvatan strateški plan razvoja Univerziteta u Tuzli koji je pretočen u Strategiju razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina.

 
 
VIŠE INFORMACIJA
 
 
 

Aktuelne informacije zaposlenicima i studentima za vrijeme pogoršane epidemiološke situacije - uzrokovane Coronavirusom (COVID-19)

ODLUKA o početku akademske 2020/21. godine na Univerzitetu u Tuzli od 08.07.2020. god.
 
Akademska 2020/21. godina na prvom i integriranom prvom i drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli počinje 12.10.2020. godine.

 

ODLUKA o dopunama Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za ak. 2019/20. god. (Prečišćeni tekst) od 30.07.2020. god.
 


ODLUKA o  kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst) od 08.07.2020. god.

 

ODLUKA o  kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst) od 29.05.2020.

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG CORONAVIRUSA (COVID-19) UNIVERZITETA U TUZLI


U skladu sa Naredbom kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3510/20, od 16.06.2020. godine, Krizni štab civi1ne zaštite Univerziteta u Tuzli, na prijedlog Radne grupe imenovane Odlukom Rektorice Univerziteta u Tuzli, broj: 01-2713-1/20 od 18.06.2020. godine, na sastanku održanom 06.07.2020. godine donio je
KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG CORONAVIRUSA (COVID-19) UNIVERZITETA U TUZLI

   

Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo TK o provedenom nadzoru nad provedbom mjera prevencije širenja infekcije COVID 19


Shodno Vašem zahtjevu za monitoringom mjera prevencije širenja infekcije uzrokovane COVID 19 na Univerzitetu u Tuzli broj:01-2605-1/20 od 11.06.2020 godine, obavještavamo Vas da je predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Prim.mr.med.sci BIaško dr Topalović- epidemiolog sa Šeficom Službe za tehničke poslove i održavanje Univerziteta u Tuzli u dane 25.06.2020. i 26.06.2020. godine obavio epidemiološko izviđanje i monitoring nad provedbom preventivnih mjera na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli.

 

UPUTSTVO za zaposlenike i spoljne saradnike fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli o provođenju mjera prilikom organizacije i realizacije vježbi/ispita/odbrana projekata/odbrana završnih radova u prostorijama UnTz od 28.05.2020.

Ovim Uputstvom propisuje se postupanje zaposlenika i spoljnih saradnika fakultetaJAkademije Univerziteta u Tuzli u provođenju mjera prilikom organizacije i realizacije vježbi/ispita/odbrana projekata/odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli, kako slijedi...

 

UPUTSTVO za zaposlenike i spoljne saradnike Univerziteta u Tuzli za postupanje i provođenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 od 28.05.2020.


Na osnovu Naredbe Kantonalnog štaba Ovim Uputstvom propisuje se postupanje zaposlenika i spoljnih saradnika Univerziteta u Tuzli prilikom provođenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19, kako slijedi...

         
        VIŠE INFORMACIJA
         
         
 

Preporuke za postupanje - Naredbe nadležnih institucija i kriznih štabova

Naredba i preporuke Kriznog štaba koje stupaju na snagu od 14.06.2020. godineKrizni štab Federalnog ministarstva zdravstva održao je u petak 12.06. sjednicu na kojoj je shodno Naredbi od 31.05. sagledao kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu i preporuke koje će se primjenjivati od 14.06, te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

 

Preporuke za sve poslovne subjekte, samostalne obrtnike, organe vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kantona,gradova i općina i radnike

Postoji visoki rizik da se oboljenje uzrokovano novim koronavirusom (COVID-19) proširi na druge zemlje širom svijeta, uključujući Bosnu i Hercegovinu. SZO i javnozdravstveni autoriteti širom svijeta poduzimaju aktivnosti koje su usmjerene na suzbijanje širenja COVID-19.

 

Preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19U svim objektima neophodno je primjenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima. Ove mjere podrazumjevaju sljedeće:
- Pružiti informacije korisnicima i edukaciju osoblju vezano za COVID -19 (materijali se mogu pronaći na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, www.zzjzfbih.ba).

Krizni štab Federalnog ministarstva dozvolio kantonima uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene


Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva BiH donio je dana, 13.06.2020. godine, Naredbe u cilju sprečavanja eventualnog pogoršanja epidemiološke situacije u vezi sa širenjem korona virusa. Naredbe kako je saopćeno već 14.06.2020. godine stupaju na snagu. 

 

Krizni štab Ministarstva zdravstva TK usvojio je nove mjere
Krizni štab Ministarstva zdravstva TK, dana 12.06.2020. godine, usvojio je nove mjere gdje se između ostaloga navodi da će u slučaju daljeg pogoršanja epidemiološke situacije, biti prinuđeni da ponovno uvedu restriktivne mjere.

 

Krizni štab Ministarstva zdravstva TK donio zaključke
Povodom pogoršanja epidemiološke situacije zbog pandemije korona virusa, dana 08.06.2020. godine je Krizni štab Ministarstva zdravstva TK održao sastanak na kojem je doneseno 11 zaključaka. 

 

VIŠE INFORMACIJA

 
 

 

Aktuelne informacije

 

Bajramska čestitka

Studentima i zaposlenicima Univerziteta u Tuzli, kao i građanima Bosne i Hercegovine, koji sa radošću dočekuju mubarek dane Kurbanskog bajrama, u ime Univerziteta u Tuzli i u svoje lično ime upućujem najiskrenije čestitke.
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Rektorica Univerziteta u Tuzli
Prof.dr. Nermina Hadžigrahić 

 

Univerzitet u Tuzli napredovao za 98 mjesta na Webometrics-ovoj rang listi

Objavljena je, jedna od najpoznatijih svjetskih, Webometricsova rang lista institucija visokog obrazovanja za prvih šest mjeseci ove godine. Univerzitet u Tuzli našao se na 3 081. mjestu, što je poboljšanje za 98 mjesta u odnosu na izvještaj za drugu polovicu 2019. godine.

 

SVEČANO  PROMOVIRANO 12 DOKTORA NAUKA UNIVERZITETA U TUZLI

Svečanim činom dodjele doktorskih diploma na čast doktora nauka, 20. jula 2020. godine, Univerzitet u Tuzli promovirao je 12 doktorskih kandidata koji su odbranili doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Tuzli.

   

Konkurs - naučna i tehnološka saradnje između BiH i Republike Slovenije za 2021. i 2022.godinu


Ministarstvo civilnih poslova BiH je posredstvom FMON objavilo Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2021. i 2022.godinu

 

Univerzitet u Tuzli učesnik u istraživanju pod nazivom “Consequences of Social Services Work”


Univerzitet u Tuzli učestvuje u istraživanju pod nazivom “Consequences of Social Services Work” kao dio DFG Research Training Group. Ispred Univerziteta u Tuzli, Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, kao pridruženi istraživač, u istraživanju učestvuje dr.sc. Vesna Bratovčić, vanr.profesor.

 

Utvrđene visine školarina, odobren upis ukupno 2.155 studenata na Univerzitet u TuzliVlada Tuzlanskog kantona  je u utorak, 16.06.2020. godine, dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine na sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli  u akademskoj 2020/21. godini.


 

 
VIŠE AKTUELNOSTI

 

 

 

 

 

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.01.2020. godine

 

POSLOVNIK o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)

 

POSLOVNIK o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Poslovnik ja donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.12.2019. god.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Senata Univerziteta u Tuzli
Odluka ja donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.12.2019. god.

Šta i kako studirati

U akademskoj 2020/2021. godini Univerzitet u Tuzli ulazi u 44. godinu postojanja. Iza nas su godine iskustva, rada i zalaganja za reformske procese u nastojanju da naš rad prilagodimo Vašim potrebama. Kako biste tokom studija bili što uspješniji, nastavljamo s mjerama i ulaganjima u poboljšanje uvjeta studiranja. Duboko smo ubijeđeni da ćete i Vi, kao naši budući studenti, dati doprinos u poboljšanju kvaliteta studija. Stoga iskreno želimo da upišete studij koji želite i ostanete članovi naše akademske zajednice.

 

Više informacija

25. Ljetni univerzitet

Od 1994., Univerzitet u Tuzli i YSY iz Amsterdama (Holandija) su zajedno radili na različitim projektima. Jedan takav projekat je Internacionalni Ljetni Univerzitet Tuzla (LJUT) koji je postao naširoko poznat izvan Bosne i Hercegovine. Od 1996., svakog ljeta studenti iz Evrope, Sjeverne Amerike i Australije se sakupljaju u Tuzli kako bi održali kurseve na različitim naučnim poljima. Takođe se svake godine broj studenata, koji učestvuju na različitim kursevima, sa BH univerziteta povećava.

 

Više informacija