04-slider.jpg mf-kampus-laboratorija2-slider.jpg senat-odluka.jpg senat-odluka2.jpg senat-uputstvo.jpg senat-odluka1.jpg fikret-alic-slider.jpg ADS_0280-SLIDER.jpg sl1-slider.jpg vdes21-slider.jpg senat-odluka12.jpg slika1-slider.jpg odluka2.jpg senat-odluka11.jpg

Aktuelne informacije

         

Nova weblokacija Univerziteta u TuzliPoštovani posjetioci, u cilju poboljšanja kvaliteta informisanja svih zainteresovanih strana, Univerzitet u Tuzli Vas obaviještava da su informacije koje se nalaze na ovoj web lokaciji (www.untz.ba) ažurne zaključno sa 05.11.2020. godine, a da za sve aktuelne informacije i dešavanja na Univerzitetu u Tuzli molimo Vas da posjetite novu web lokaciju na adresi www.unitz.ba.

 

 

 

 

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinuMinistarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavilo je 28.10.2020. godine Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu.

 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINIKonačna rang lista  objaviti će se 04.11.2020. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se od  04.11. do 09.11.2020. godine.

 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINIKonačna rang lista  objaviti će se 04.11.2020. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se od  04.11. do 09.11.2020. godine.

 

 

 

Održan prvi radni sastanak Akademskog vijeća ESS-BiH mrežeProrektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli, dr. sci. Nermin Sarajlić, redovni profesor i dr. sci. Jasmina Okičić, vanredni profesor, u utorak, 20. oktobra 2020. godine, prisustvovali su prvom radnom sastanku Akademskog vijeća ESS-BiH istraživačke mreže. Cilj sastanka, organizovanom u sklopu Svjetskog dana statistike, bio je da se dogovore dalje aktivnosti u radu ESS-BiH mreže.


 

 

Prva Laboratorija za reverzibilni inženjering i brzu izradu prototipa na Univerzitetu u TuzliMašinski fakultet u Tuzli dobio je Laboratoriju za reverzibilni inženjering i brzu izradu prototipa, prvu takvu laboratoriju na Univerzitetu u Tuzli.  Laboratorija je rezultat saradnje Mašinskog fakulteta, Federalnog i kantonalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, a smještena je u univerzitetskom Kampusu.

 

 

 

Profesor Fikret Alić na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli  osvojio zlatnu medalju na Međunarodnom sajmu inovacija Arca 2020. u Zagrebu - Izumio naočare za borbu protiv Covid-19Filterske naočare sa temperaturnim monitoringom su tuzlanskom profesoru na Mašinskom fakultetu Fikretu Aliću donijele zlatnu medalju na Međunarodnom sajmu inovacija Arca 2020. u Zagrebu, održanom prije dvije sedmice. Za isti ovaj izum profesor Alić je prije nekoliko mjeseci dobio i bronzanu medalju na internacionalnom događaju Inventions vs. Corona.

 

 

 

Metodologija za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu u Tuzli
Metodologija je utvrđena na sjednici Senata održanoj 30.09.2020. godineNa osnovu člana 52. stav (1) tačka jj) Statuta Univerziteta u Tuzli, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 30.09.2020. donio je sljedeću Odluku kojom se  utvrđuje Metodologija za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu u Tuzli i sastavni je dio ove Odluke.

 

 

 

POČELA NOVA AKADEMSKA GODINA NA UNIVERZITETU U TUZLIDanas, 12. oktobra 2020. godine, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, na Univerzitetu u Tuzli započela je nova akademska godina. 

 

 

 

Učešće naše studentice Amile Dubravac na naučno-istraživačkom projektu i međunarodnom simpozijuNa 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALS (Istanbul, Turska), koji je zbog epidemije Corona virusa sa termina 09.-11.04.2020. godine pomjeren na termin 24. i 25.09.2020. godine, putem Zoom platforme Tehnološki fakultet je uzeo učešće u dijelu prezentacije naučnog rada pod nazivom Bioremediation of areas devastated by industrial waste, autora Z. Osmanović, N. Haračić, I. Sarajlić, A. Dubravac, E. Halilčević. Navedeni rad je urađen u okviru naučno-istraživačkog projekta finansiranog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 

 

 

Na inicijativu dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli:
Nastavnici, asistenti i studenti Mašinskog fakulteta uređuju KampusNa poziv dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof.dr. Denijala Sprečića, nastavljeno je uređenje i adaptacija prostorija u Kampusu Univerziteta u Tuzli čija je namjena predviđena za potrebe proširenja laboratorijskih kapaciteta Mašinskog fakulteta.

 

 

 

Uredba o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku/znanostZadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je Vlada Federacije BiH na svojoj 234. sjednici održanoj 03. 09. 2020. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti usvojila Uredbu o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku/znanost.

 

 

 

Radionica na Fakultetu elektrotehnike: Primjena tehnologije u poljoprivredi nije nedostižna

 

U okviru projekta Viral, koji finansira Evropska unija Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli bio je domaćin radionice s međunarodnim učešćem na kojoj je tematizirana primjena tehnologije u poljoprivredi. Tehnologija nudi ogroman potencijal za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, ali i plasmana proizvoda.

 

 

 

Erasmus+ stipendije

 

- Univerzitet u Pečuhu, u ljetnom semestru 2020/21.  god. - za osoblje


- Univerzitet u Osijeku, Hrvatska u ljetnom semestru 2020/21. - studenti

 

- Univerzitet u Pečuhu, Mađarska u ljetnom semestru 2020/21. - studenti

 

- Univerzitet Valencija, Španija u ljetnom semestru 2020/21. - studenti

 

- TH Keln Univerzitet, Njemačka u ljetnom semestru 2020/21. - studenti

 

- Univerzitet Leon, Španija u ljetnom semestru 2020/21. - studenti

 

- Univerzitet u Zagrebu ak. 2021/22. god. - studenti

 

- Univerzitet Nova Lisboa, Portugal u ljetnom semestru 2020/21. - studenti

 

- Univerzitet u Rigi, Latvija u ljetnom semestru 2020/21. - studenti

 

- Univerzitet Nova de Lisboa, Portugal u ljetnom semestru 2020/2021. - za osoblje

 

- Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, za ak. 2021/22.god. - za osoblje

 

 

VIŠE AKTUELNOSTI

 
 
 

Konkursi za upis studenata na drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2020/21. godini

Konkursi za upis na drugi i treći ciklus studija Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/2021. g.

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE /AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA
Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 529

 

 

 

Konkursi za upis na drugi i treći ciklus studija Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/2021. g.

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE /AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA - MEDICINSKI FAKULTET
Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 529

 
   
 

Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina

Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina

 

Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina predstavlja krovni planski dokument Univerziteta čiji cilj je osigurati osnovu za plansko usmjeravanje razvoja Univerziteta.  S ciljem rasta i razvoja integriranog Univerziteta u Tuzli te brže implementacije Zakona o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, od primarnog značaja bilo je izraditi integrisani razvojni dokument odnosno sveobuhvatan strateški plan razvoja Univerziteta u Tuzli koji je pretočen u Strategiju razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina.

 

VIŠE INFORMACIJA

 
 
 

Aktuelne informacije zaposlenicima i studentima za vrijeme pogoršane epidemiološke situacije - uzrokovane Coronavirusom (COVID-19)

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli od 29.10.2020. godine

 


Na osnovu člana 60.stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/20), člana 52. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i preporuka nadležnih organa TK, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj dana 29.10.2020. godine, donio je ODLUKU o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli.

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU CORONAVIRUSA (COVID-19) UNIVERZITETA U TUZLI U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/21. GODINE 

 
 
Donošenje ovog Kriznog plana ima za cilj dalje praćenje epidemiološke situacije i preduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COV1D-19), te podizanje i promoviranje svijesti zaposlenika, studenata i angažovanih spoljnih saradnika kako bi se zaraza sporije širila i minimizirala.

 

UPUTSTVO za zaposlenike/spoljne saradnike i studente fakulteta/Akademije UnTz o organizaciji i realizacije nastave/ispita/odbrana projekata/ završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama UnTz i provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 od 16.10.2020. god.

 

U skladu sa Naredbom KŠ Federalnog Ministarstva zdravstva broj: 01-33-5472/20 od 01.10.2020. godine i Preporuka broj: 01-33-5473/20 od 1.10.2020. godine, te Preporuka Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona broj: 01-374-158420 od 07.10.2020. godine i Kriznog plana Univerziteta u Tuzli Broj: 01-4939-1/20 od 16.10.2020. godine Rektorica Univerziteta u Tuzli donosi UPUTSTVO za zaposlenike/spoljne saradnike i studente fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli o organizaciji i realizacije nastave/ispita/odbrana projekata/ završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli i provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19.

 
VIŠE INFORMACIJA
         
         
         

Preporuke za postupanje - Naredbe nadležnih institucija i kriznih štabova

Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 26.10.2020. godine

 

1. Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 2 metra, kao i u otvorenom prostoru.

 

Preporuke  Kriznog štaba Federalnog ministarstva koje stupaju na snagu od 26.10.2020. godine

 

 
1. Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu. U slučaju prijeke potrebe za kretanjem, preporučuje se isto u periodu od 11.00 — 13.00 sati..

 

Preporuke za održavanje nastave na Univerzitetu u Tuzli tokom pandemije COVID-19

 


U svim objektima Univerziteta važno je provoditi i poštivati higijensko-epidemiološke mjere za sprečavanje širenja COVID-19, a to se posebno odnosi na izbjegavanje okupljanja većeg broja studenata i uposlenika.

         
 

VIŠE INFORMACIJA

 
         

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.01.2020. godine

 

POSLOVNIK o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)

 

POSLOVNIK o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Poslovnik ja donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.12.2019. god.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Senata Univerziteta u Tuzli
Odluka ja donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.12.2019. god.

Šta i kako studirati

U akademskoj 2020/2021. godini Univerzitet u Tuzli ulazi u 44. godinu postojanja. Iza nas su godine iskustva, rada i zalaganja za reformske procese u nastojanju da naš rad prilagodimo Vašim potrebama. Kako biste tokom studija bili što uspješniji, nastavljamo s mjerama i ulaganjima u poboljšanje uvjeta studiranja. Duboko smo ubijeđeni da ćete i Vi, kao naši budući studenti, dati doprinos u poboljšanju kvaliteta studija. Stoga iskreno želimo da upišete studij koji želite i ostanete članovi naše akademske zajednice.

 

Više informacija

25. Ljetni univerzitet

Od 1994., Univerzitet u Tuzli i YSY iz Amsterdama (Holandija) su zajedno radili na različitim projektima. Jedan takav projekat je Internacionalni Ljetni Univerzitet Tuzla (LJUT) koji je postao naširoko poznat izvan Bosne i Hercegovine. Od 1996., svakog ljeta studenti iz Evrope, Sjeverne Amerike i Australije se sakupljaju u Tuzli kako bi održali kurseve na različitim naučnim poljima. Takođe se svake godine broj studenata, koji učestvuju na različitim kursevima, sa BH univerziteta povećava.

 

Više informacija